Stichting Doarpstsjerke Metslawier

De Doarpstsjerke

De Stichting Doarpstsjerke Metslawier heeft zich in de voorbije jaren o.a. in samenwerking en samenspraak met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland, het Provinciale Deltateam Functieverandering Kerkgebouwen en het Buro Plattelansprojecten Noordoost Friesland vanuit onze visie bezig gehouden met het ontwikkelen van een duurzaam plan voor het behoud en het multifunctioneel gebruik van de "Doarpstsjerke Mitselwier".

Lees ons blog voor nieuws over de Doarpstsjerke. Kijk in de agenda voor evenementen in de doarpstsjerke.

Een aantal prijzen uit de loterij van de Wintermerke 2017 zijn nog niet geclaimd. Kijk op hier voor de nummers waar prijzen op zijn gevallen