Financiën

Kamer van Koophandel:
61131075
ANBI:
Goedkeuring onder nummer RSIN/fiscaal identificatienummer: 854220975
Bankrekeningnummer:
NL14RABO0187695288

Financieel Overzicht 2018

Financieel Overzicht Stichting Doarpstsjerke Metslawier over boekjaar 2018 in totalen (afgerond).

Ontvangsten

Rente € 16
Diversen € 600
Verhuur € 1615
Cons./giften € 2100
Donateurs € 4500
Opbrengst activiteiten € 4600
BRIM subsidie 2018 € 1775

Uitgaven

Aanschaf/rest. € 1700
Bankkosten € 160
Diversen € 830
Kosten activiteiten € 1000
Onderhoud € 830
Verzekeringen € 1700
Accountant/div. € 250
Nutsbedrijven € 2400
Orgel € 600
BRIM reservering per 31/12/2017 € 6100

Financieel Overzicht 2017

Financieel Overzicht Stichting Doarpstsjerke Metslawier over boekjaar 2017 in totalen (afgerond).

Ontvangsten

Rente € 140
Diversen € 500
Verhuur € 2000
Cons./giften € 2100
Donateurs € 4100
Opbrengst activiteiten € 4300
BRIM subsidie € 1775

Uitgaven

Aanschaf/rest. € 7600
Bankkosten € 150
Diversen € 650
Kosten activiteiten € 900
Onderhoud € 500
Verzekeringen € 2200
Accountant/div. € 250
Nutsbedrijven € 2000
Orgel € 1300
BRIM reservering per 31/12/2017 € 4630

Financieel Overzicht 2016

Financieel Overzicht Stichting Doarpstsjerke Metslawier over boekjaar 2016 in totalen (afgerond).

Ontvangsten

Nagekomen gift voor oprichting € 1000
Giften opening € 815
Verhuur € 1460
Opbrengst activiteiten € 3450
Donateurs eenmalig € 2420
Donateurs doorlopend € 3425
Giften algemeen € 514
Consumpties/entree giften € 730
Donateurs zakelijk doorlopend € 1000
Totaal € 14814

Uitgaven

Interieur € 3365
Secr./donateurs kosten € 948
Nutsbedrijven € 1500
Verzekeringen/gem. belasting € 2425
Herstel rouwbord € 6536
Herstel herenbank € 3836
Kosten activiteiten € 1165
Kosten opening € 1090
Website € 10
Totaal € 20875

Brimsubsidie 2016, na verrekening 50% kosten rouwbord 3237,- nog te besteden / eigen inbreng.

Financieel Overzicht 2014/2015

Financieel Overzicht Stichting Doarpstsjerke Metslawier over boekjaren 2014/2015 in totalen (afgerond).

Ontvangsten

Subsidies 2014 € 17900
Diversen € 15
Subsidies 2015 € 53059
Bruidsschat PKN € 79160
Verg/verhuur € 1725
Diversen € 426

Uitgaven

2014    
  St.akte / diversen 2014 € 598
2015    
  Diversen € 1281
  Plankosten € 1323
  Onderhoud € 2212
  Bouwkosten / elektra € 79934
  Deels interieur * € 5066
  Verzekeringen € 1111
  Accountant / div. € 247
  Nutsbedrijven € 638
  • Voor interieur en restauratie rouwbord nog € 20.000,- te investeren in 2016