Mienskipshûs

U bent welkom in het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier! Het Mienskipshûs is vanaf 19 maart 2016 op een vast moment in de week geopend als stilte- c/q bezinningscentrum en een plek waar je een praatje kunt maken of een vraag om hulp of raad neer kunt leggen.

Openingstijden

Zaterdagmiddag 13:30 tot 17:00
Zondagmiddag 13:30 tot 17:00

Daarnaast zal het Mienskipshûs op afspraak en op speciaal aangegeven momenten geopend zijn.

Fryske Lânskipskilders en Doarpstsjerken

Van 19-3-2016 tot en met 15-05-2016 is er in de Doarpstsjerke Metslawier een expositie te zien van Friese landschapschilders. Vanuit zijn collectie heeft Freark van der Bij een expositie samengesteld waarin Doarpstsjerken een rol spelen. Het betreft werk van onder meer Pier Feddema, Klaas en Gosse Koopmans, Jan Frearks van der Bij, Meinte Walta, Cor Reinsma, Bouke en Andries van der Sloot, Johannes Elzinga en anderen.